fbpx
Studijní obory
Vyber si jaký chceš obor a přjď studovat k nám!
Stavba strunných nástrojů
Osvoj si tradicemi prověřené techniky stavby strunných nástrojů.
ZJISTIT VÍCE
Uměleckořemeslná stavba varhan
Umění s dlouholetou tradicí při využití moderních telchnologií
ZJISTIT VÍCE
Design při zařizování interiérů
Vdechni novému prostoru život formou svěžího a nadčasového designu
ZJISTIT VÍCE
Nauč a osvoj si tradicemi prověřené techniky stavby strunných nástrojů
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Tvorba strunných nástrojů Krnov. Je zaměřeno především na konstrukci a výrobu strunných drnkacích nástrojů, dále žáci získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Základem výuky je  zvládnutí základních pracovních operací se dřevem, používání tradičních i nových metod v opracování materiálu. Žáci se naučí vytvářet a číst odbornou výkresovou dokumentaci, naučí se základům práce se dřevem a další ...
zjistit více
Jedinečný obor, který ze v České republice studovat pouze u nás v Krnově!
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Stavba varhan Krnov. Jedinečný obor, který lze v ČR studovat pouze u nás. Zaměřen na stavbu, opravy a údržbu píšťalových varhan. Žáci dále získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Základem výuky je zvládnutí základních pracovních operací se dřevem, používání tradičních i nových metod v opracování materiálu.
zjistit více
Vdechni obytnému prostoru život ve formě svěžího, nadčasového a zajímavého designu!
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Konstrukce a tvorba nábytku Krnov. Je zaměřeno na zařizování a navrhování interiérů, vybavení nábytkem, vytváření technické dokumentace, modelů a konstrukcí. Tyto znalosti jsou propojeny se zásadami technického kreslení, naukou o materiálu a technologickými postupy ve výrobě. Návrhy výrobků a jejich konstrukční řešení žáci zpracovávají formou technických výkresů vytvořených v programu AutoCAD.
zjistit více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 1. kola talentových zkoušek – 12. 1. 2021:

Pořadí:

 1.          č.15
 2.          č.17
 3.          č.12
 4.          č.14

Všichni uchazeči splnili podmínky talentové zkoušky.

_____________________________________________________________

Střední umělecká škola varhanářská o.p.s., Revoluční 973/54, 794 01 Krnov

Přihlášky přijímáme průběžně na adresu školy. Přijímací řízení probíhá pouze formou talentové zkoušky. 

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

1. Všeobecný dotazník, ve kterém žák prokazuje zájem o obor a základní znalosti zvoleného oboru.

2. Test z humanitních věd (v rozsahu učební látky dějepisu, literatury, výtvarné výchovy).

3. Test studijních předpokladů.

4. Prostorová orientace (vnímání rozměrů – zmenšení, zvětšení).

5. Výtvarná či řemeslná tvorba (možnost volby). Výtvarná část – kresba, řemeslná část – práce se dřevem.

Preferujeme zájem o obor. Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě. 

 

Maturita

Profilová část MZ 2020/2021

82 – 41- M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 2. Cizí jazyk (angličtina, němčina) – písemná práce, ústní zkouška
 3. Dějiny umění – ústní zkouška
 4. Technologie – ústní zkouška
 5. Stavba varhan – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

82 – 51 – L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 2. Cizí jazyk ( angličtina, němčina) – písemná práce, ústní zkouška
 3. Dějiny umění – ústní zkouška
 4. Technologie – ústní zkouška
 5. Stavba hudebních nástrojů – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

82 –41- M/11 Design interierů

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 2. Cizí jazyk ( angličtina, němčina) – písemná práce, ústní zkouška
 3. Dějiny umění – ústní zkouška
 4. Technologie – ústní zkouška
 5. Konstrukce a navrhování – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

 

Společná část MZ 2020/2021

Platí pro všechny obory.

 

1. Jazyk český a literatura – didaktický test

2. Cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk) – didaktický test

 

Poslední termín pro podání přihlášky – 1. 12. 2020

Termín konání v jarním zkušebním období od 3. května do 7. května 2021.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury – vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah 250 slov, nejméně 4 zadání. Možnost použít Pravidla českého pravopisu. Písemná práce trvá nejméně 110 minut. Termín konání duben 2021.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury – seznam literárních děl, počet 20, minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama . Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

 

Písemná práce z cizího jazyka – vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov, nejméně 2 zadání. Možnost použít překladový slovník. Písemná práce trvá nejméně 60 minut. Termín konání duben 2021.

Ústní zkouška z cizího jazyka – 20 témat, odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělávání. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

 

Dějiny umění – ústní zkouška, 20 témat. Rozsah látky za čtyři ročníky výuky. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

 

Technologie – ústní zkouška, 15 témat. Rozsah látky z předmětů nauka o materiálech a technologie. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

 

Odborný předmět – Konstrukce a navrhování – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části -duben 2021 ( 22.4.) – obhajoba maturitní práce – ústní zkouška – 15 témat

 

Odborný předmět – Stavba hudebních nástrojů – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části -duben 2021 ( 22.4.) – obhajoba maturitní práce – ústní zkouška – 15 témat

 

Odborný předmět – Stavba varhan – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části – duben 2021 ( 22.4.) – obhajoba maturitní práce . – ústní zkouška – 15 témat

 

Příprava k ústní zkoušce a obhajobě trvá 20 minut, ústní zkouška a obhajoba trvá 30 minut.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Žák musí splnit úspěšně všechny části zkoušky.

 

 

 

Přihláška ke studiu

Pod odkazem níže naleznete editovatelnou přihlášku ve formátu PDF. Stačí si přihlášku stáhnout, vyplnit a poslat na mail skola@susv.cz, případně poštou, nebo předat osobně na adrese naší školy.

Editovatelná přihláška ke studiu