fbpx
Studijní obory
Vyber si jaký chceš obor a přjď studovat k nám!
Stavba strunných nástrojů
Osvoj si tradicemi prověřené techniky stavby strunných nástrojů.
ZJISTIT VÍCE
Uměleckořemeslná stavba varhan
Umění s dlouholetou tradicí při využití moderních telchnologií
ZJISTIT VÍCE
Design při zařizování interiérů
Vdechni novému prostoru život formou svěžího a nadčasového designu
ZJISTIT VÍCE
Nauč a osvoj si tradicemi prověřené techniky stavby strunných nástrojů
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Tvorba strunných nástrojů Krnov. Je zaměřeno především na konstrukci a výrobu strunných drnkacích nástrojů, dále žáci získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Základem výuky je  zvládnutí základních pracovních operací se dřevem, používání tradičních i nových metod v opracování materiálu. Žáci se naučí vytvářet a číst odbornou výkresovou dokumentaci, naučí se základům práce se dřevem a další ...
zjistit více
Jedinečný obor, který ze v České republice studovat pouze u nás v Krnově!
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Stavba varhan Krnov. Jedinečný obor, který lze v ČR studovat pouze u nás. Zaměřen na stavbu, opravy a údržbu píšťalových varhan. Žáci dále získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Základem výuky je zvládnutí základních pracovních operací se dřevem, používání tradičních i nových metod v opracování materiálu.
zjistit více
Vdechni obytnému prostoru život ve formě svěžího, nadčasového a zajímavého designu!
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou - ŠVP Konstrukce a tvorba nábytku Krnov. Je zaměřeno na zařizování a navrhování interiérů, vybavení nábytkem, vytváření technické dokumentace, modelů a konstrukcí. Tyto znalosti jsou propojeny se zásadami technického kreslení, naukou o materiálu a technologickými postupy ve výrobě. Návrhy výrobků a jejich konstrukční řešení žáci zpracovávají formou technických výkresů vytvořených v programu AutoCAD.
zjistit více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

11. 5. 2023        Seznam přijatých uchazečů:

číslo 21 – 31 bodů (z možných 60 bodů), uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky – přijat ke studiu

číslo 22 – 38 bodů (z možných 60 bodů), uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky – přijat ke studiu

číslo 23 – 32 bodů (z možných 60 bodů), uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky – přijat ke studiu

číslo 24 – 49 bodů (z možných 60 bodů), uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky – přijat ke studiu

Pozn.: Nyní prosíme o doručení zápisového lístku na adresu školy, a to do 10 dnů.

 

1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

9. 2. 2023        Seznam přijatých uchazečů:

Číslo 1 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 2 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 3 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 4 – přijat ke studiu, obor Design interiéru

Číslo 5 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 6 – přijat ke studiu, obor Uměleckořemeslná stavba varhan

Číslo 7 – přijat ke studiu, obor Uměleckořemeslná stavba varhan

Číslo 8 – přijat ke studiu, obor Design interiéru

Číslo 9 – přijat ke studiu, obor Design interiéru

Číslo 10 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 11 – přijat ke studiu, obor Design interiéru

Číslo 12 – přijat ke studiu, obor Stavba strunných hudebních nástrojů

Číslo 13 – přijat ke studiu, obor Uměleckořemeslná stavba varhan

 

Pozn.: Nyní prosíme o doručení zápisového lístku na adresu školy, a to do 10 dnů.

 

SDĚLENÍ  O  VÝSLEDKU  TALENTOVÉ  ZKOUŠKY:

 

Číslo 1 – 56 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 2 – 72 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 3 – 66 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 4 – 50 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 5 – 78 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 6 – 69 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 7 – 58 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 8 – 76 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 9 – 78 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 10 – 79 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 11 – 58 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 12 – 72 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

Číslo 13 – 61 bodů – uchazeč splnil podmínky talentové zkoušky

 

Dne 9. 2. 2023 (čtvrtek) bude na tomto místě zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

_________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přijímací řízení probíhá pouze formou talentové zkoušky.

První kolo talentové zkoušky se koná 11.1. 2023 (druhý termín 13.1. 2023).

Přihlášku posílá žák na adresu školy do 30. listopadu 2022.

 

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

1. Test z humanitních věd (v rozsahu učební látky dějepisu, literatury, výtvarné výchovy) – 10 otázek

2. Test studijních předpokladů – 20 otázek

3. Prostorová orientace a představivost

4. Výtvarná či řemeslná tvorba (možnost volby)

– výtvarná část – kresba zátiší

– řemeslná část – práce se dřevem

 

Za správné odpovědi se uchazeči připočítají body, za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Každá část je hodnocena zvlášť, výsledné pořadí bude určeno podle součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení.

V rámci přijímacího řízení se dále posuzuje prospěch z výročního vysvědčení z 8. ročníku ZŠ (ten je také rozhodující při rovnosti bodů).

 

Hranice úspěšnosti komplexní talentové zkoušky je 50 %.

 

Do 1. ročníku denního studia ve školním roce 2023/2024 bude přijato:

  • Uměleckořemeslná stavba varhan – 4 uchazeči
  • Uměleckořemeslná stavba strunných hudebních nástrojů – 7 uchazeči
  • Design interiéru – 7 uchazečů

V případě nenaplnění kapacity jednoho z oborů je možno přijmout větší počet uchazečů do dalších oborů.

V případě nenaplnění kapacity v prvním kole přijímacího řízení budou vyhlášena další kola.

 

Maturita

Povinné profilové zkoušky pro MZ 2022/2023

Aktuální znění

 

82 – 41- M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná práce

2. Cizí jazyk (angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná práce

3. Dějiny umění – ústní zkouška

4. Technologie – ústní zkouška

5. Stavba varhan – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

 

82 – 51 – L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná práce

2. Cizí jazyk (angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná práce

3. Dějiny umění – ústní zkouška

4. Technologie – ústní zkouška

5. Stavba hudebních nástrojů – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

 

82 –41- M/11 Design interiérů

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná práce

2. Cizí jazyk (angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná práce

3. Dějiny umění – ústní zkouška

4. Technologie – ústní zkouška

5. Konstrukce a navrhování – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

 

Společná část MZ – povinná

Platí pro všechny obory.

 

1. Jazyk český a literatura – didaktický test

2. Cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk) – didaktický test

 

Termín konání v jarním zkušebním období od 2. května do 5. května 2023.

—————————————————————————————————–

Povinné profilové zkoušky pro MZ 2022/2023

82 – 41- M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná zkouška

2. Cizí jazyk ( angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná zkouška

3. Dějiny umění – ústní zkouška

4. Technologie – ústní zkouška

5. Stavba varhan – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

1.a) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury – seznam literárních děl, počet 20, minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama . Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

1.b) Písemná zkouška z českého jazyka a literatury Na výběr ze 4 témat, minimální rozsah je 250 slov. Termín konání 12.4.2023

2.a) Ústní zkouška z cizího jazyka – 20 témat, odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělávání. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

2.b) Písemná zkouška z cizího jazyka 2 povinná témata, část s odborným textem. Termín konání 14.4.2023

3. Dějiny umění – ústní zkouška, 19 témat. Rozsah látky za čtyři ročníky výuky. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

4.Technologie – ústní zkouška, 15 témat. Rozsah látky z předmětů nauka o materiálech a technologie. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

5.Odborný předmět – Stavba varhan – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části – duben 2023 ( 26.4.) – obhajoba maturitní práce . – ústní zkouška – 15 témat

Příprava k ústní zkoušce a obhajobě trvá 20 minut, ústní zkouška a obhajoba trvá 30 minut.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Žák musí splnit úspěšně všechny části zkoušky.

 

Povinné profilové zkoušky pro MZ 2022/2023

82 – 51 – L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

1.Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná zkouška

2.Cizí jazyk ( angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná zkouška

3.Dějiny umění – ústní zkouška

4.Technologie – ústní zkouška

5.Stavba hudebních nástrojů – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

1.a) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury – seznam literárních děl, počet 20, minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama . Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

1.b) Písemná zkouška z českého jazyka a literatury Na výběr ze 4 témat, minimální rozsah je 250 slov. Termín konání 12.4.2023

2.a) Ústní zkouška z cizího jazyka – 20 témat, odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělávání. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

2.b) Písemná zkouška z cizího jazyka 2 povinná témata, část s odborným textem. Termín konání 14.4.2023

3. Dějiny umění – ústní zkouška, 19 témat. Rozsah látky za čtyři ročníky výuky. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

4.Technologie – ústní zkouška, 15 témat. Rozsah látky z předmětů nauka o materiálech a technologie. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

5.Odborný předmět – Stavba hudebních nástrojů – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části -duben 2023 ( 26.4.) – obhajoba maturitní práce – ústní zkouška – 15 témat

Příprava k ústní zkoušce a obhajobě trvá 20 minut, ústní zkouška a obhajoba trvá 30 minut.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Žák musí splnit úspěšně všechny části zkoušky.

 

Povinné profilové zkoušky pro MZ 2022/2023

82 –41- M/11 Design interiérů

1.Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná zkouška

2.Cizí jazyk ( angličtina, němčina) – ústní zkouška, písemná zkouška

3.Dějiny umění – ústní zkouška

4.Technologie – ústní zkouška

5.Konstrukce a navrhování – ústní zkouška + maturitní práce s obhajobou

1.a) Ústní zkouška z českého jazyka a literatury – seznam literárních děl, počet 20, minimálně dvěma literárními díly musí být zastoupena próza, poezie, drama . Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

1.b) Písemná zkouška z českého jazyka a literatury Na výběr ze 4 témat, minimální rozsah je 250 slov. Termín konání 12.4.2023

2.a) Ústní zkouška z cizího jazyka – 20 témat, odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělávání. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

2.b) Písemná zkouška z cizího jazyka 2 povinná témata, část s odborným textem. Termín konání 14.4.2023

3. Dějiny umění – ústní zkouška, 19 témat. Rozsah látky za čtyři ročníky výuky. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

4.Technologie – ústní zkouška, 15 témat. Rozsah látky z předmětů nauka o materiálech a technologie. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

5.Odborný předmět – Konstrukce a navrhování – praktická zkouška – termín odevzdání výrobku a písemné části -duben 2023 ( 26.4.) – obhajoba maturitní práce – ústní zkouška – 18 témat

Příprava k ústní zkoušce a obhajobě trvá 20 minut, ústní zkouška a obhajoba trvá 30 minut.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Žák musí splnit úspěšně všechny části zkoušky.

Přihláška ke studiu

Pod odkazem níže naleznete editovatelnou přihlášku ve formátu PDF. Stačí si přihlášku stáhnout, vyplnit a poslat na mail skola@susv.cz, případně poštou, nebo předat osobně na adrese naší školy.

Editovatelná přihláška ke studiu