fbpx
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje
82-51-L/06

Charakteristika oboru

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou – ŠVP Tvorba strunných nástrojů Krnov. Je zaměřeno především na konstrukci a výrobu strunných drnkacích nástrojů, dále žáci získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Základem výuky je  zvládnutí základních pracovních operací se dřevem, používání tradičních i nových metod v opracování materiálu. Žáci se naučí vytvářet a číst odbornou výkresovou dokumentaci, naučí se základům práce se dřevem, tvorbě technické dokumentace pomocí počítačové grafiky (AutoCAD).

Uplatnitelnost absolventa je v technické přípravě výroby v rámci dřevozpracujícího průmyslu, zejména při stavbě strunných nástrojů. Díky znalostem konstrukce a zvládnutí základů tvorby technické dokumentace také v možnosti spolupráce s řemeslníky nebo firmami v souvisejících oborech (truhlářství, technické profese).

Absolventi školy se po ukončení studia zapojují do praktického života nebo pokračují v dalším vzdělávání na VŠ nebo VOŠ v oborech Stavba varhan a Stavba strunných hudebních nástrojů.

Vedoucí oboru: Jiří Holinka

 

Informace o studiu

Délka a forma studia
Čtyřleté denní studium ukončené teoretickou a praktickou maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady studenta
Ke studiu na varhanářské škole se přijímají žáci s ukončeným základním vzděláním, tj. 9. třídou ZŠ. U uchazečů předpokládáme zájem o obor.

Přijímací řízení 
Přihlášku ke studiu posílá žák na adresu školy. Talentové zkoušky a přijímací řízení v jednom termínu. Preferujeme zájem o obor.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.
Školné činí 2000,- Kč (24000,- za školní rok).

Ubytování pro studenty
Studenti jsou ubytováni v soukromí (privátní ubytování) nebo v domově mládeže ostatních středních škol. Obědy v polední přestávce jsou zajištěny nedaleko ve školní jídelně Střední školy dopravy a cestovního ruchu.

Nabídka dalšího vzdělání
Škola nabízí přípravu na maturitu z jednoho předmětu (Stavba varhan a Stavba strunných hudebních nástrojů) formou externích konzultací. Zájemci se mohou přihlásit na ředitelství školy.

Wifi připojení
Škola poskytuje svým studentům bezdrátové připojení k internetu, které mohou žáci bezplatně využívat.

Přihláška ke studiu