fbpx
Design interiérů – zaměřeno na zařizování a vybavování interiérů
82-41-M/11

Charakteristika oboru

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou – ŠVP Konstrukce a tvorba nábytku Krnov. Je zaměřeno na zařizování a navrhování interiérů, vybavení nábytkem, vytváření technické dokumentace, modelů a konstrukcí. Tyto znalosti jsou propojeny se zásadami technického kreslení, naukou o materiálu a technologickými postupy ve výrobě. Návrhy výrobků a jejich konstrukční řešení žáci zpracovávají formou technických výkresů vytvořených v programu AutoCAD. 

Uplatnitelnost absolventa je v technické přípravě výroby v rámci dřevozpracujícího průmyslu, zejména ve výrobě nábytku. Díky znalostem konstrukce a zvládnutí základů tvorby technické dokumentace také v možnosti spolupráce s architekty, řemeslníky nebo firmami zabývajícími se realizacemi interiérových návrhů. Absolventi mohou najít uplatnění také jako designéři v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů. 

Absolventi školy se po ukončení studia zapojují do praktického života nebo pokračují v dalším vzdělávání na VŠ, VOŠ (např. FF Ostravské Univerzity – Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči, Univerzita Palackého v Olomouci – Muzikologie, Slezská univerzita v Opavě – Muzeologie, VOŠ uměleckoprůmyslová Písek – Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, konzervatoře, ale i sociologie, ekologie).

 

Vedoucí oboru: Ing. Ludmila Macháčková

 

Informace o studiu

Délka a forma studia
Čtyřleté denní studium ukončené teoretickou a praktickou maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady studenta
Ke studiu na varhanářské škole se přijímají žáci s ukončeným základním vzděláním, tj. 9. třídou ZŠ. U uchazečů předpokládáme zájem o obor.

Přijímací řízení 
Přihlášku ke studiu posílá žák na adresu školy. Talentové zkoušky a přijímací řízení v jednom termínu. Preferujeme zájem o obor.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.
Školné činí 2000,- Kč (24000,- za školní rok).

Ubytování pro studenty
Studenti jsou ubytováni v soukromí (privátní ubytování) nebo v domově mládeže ostatních středních škol. Obědy v polední přestávce jsou zajištěny nedaleko ve školní jídelně Střední školy dopravy a cestovního ruchu.

Nabídka dalšího vzdělání
Škola nabízí přípravu na maturitu z jednoho předmětu (Stavba varhan a Stavba strunných hudebních nástrojů) formou externích konzultací. Zájemci se stále mohou přihlásit pro stávající školní rok na ředitelství školy.

Wifi připojení
Škola poskytuje svým studentům bezdrátové připojení k internetu, které mohou žáci bezplatně využívat.

Přihláška ke studiu

Editovatelná přihláška ke studiu