fbpx
Skvělý a ještě lepší banner
Podnadpis tohoto skvělého banneru
Souznění a tady ten slogan

Nadpis testovací stránky

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky pro tyto obory :
82-41-M/18 uměleckořemeslná stavba varhan
82-51-L/06 uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
82-41-M/11 design interiéru
Jedná se o 4leté obory ukončené maturitní zkouškou.

Termín odevzdání přihlášek do 30.11.2020.

Přijímací řízení probíhá formou talentové zkoušky ( bez MAT CJL).

Reference našich studentů

Karel Z.
Studium na varhanářské škole pro mě bylo uvedením do světa nejen varhan, ale i kytar a práce se dřevem všeobecně. Kdyby v době, kdy jsem na školu nastupoval, byl otevřen obor výroby kytar, určitě bych jej zvolil. Ale i přesto, že mě původně varhany tolik nezajímaly, na škole jsem k nim získal vztah a to nejen jako ke královskému nástroji, ale i k varhanní hudbě. Díky přístupu učitelů na varhanářské škole jsem k tomuto řemeslu získal ještě silnější vztah. Za to varhanářské škole moc děkuji!
Stanislav S.
Na svá studia v Krnově vzpomínám s velkou oblibou. Byla to léta dozrávání, zábavy, ale i poctivé přípravy do školy, která je svým zaměřením natolik unikátní, že poctivý přístup potřebuje. Tento přístup oplácela škola a její pedagogové jak svými bohatými znalostmi, tak i krásnými, lidskými vztahy. Škola mě vybavila mnoha znalostmi, které aplikuji dnes a denně, neboť se mimo jiné tomuto řemeslu aktivně věnuji. Spousta získaných vědomostí varhanářské řemeslo přesahuje.
Natálie M.
Čím déle jsem na škole byla, tím víc mě obor Design interiéru bavil. Vždy jsem milovala výtvarnou výchovu a pak se k tomu přidaly i dějiny umění. V praktických činnostech jsem se naučila spoustu věcí, které využívám i v každodenním životě. Jelikož je škola celkem malá, panuje tu velmi přátelská atmosféra. Momentálně pracuji v obchodě jako asistent prodeje a design mám pouze jako koníček ve volných chvílích, ale jednou bych se chtěla designu věnovat naplno.
Filip H.
Úspěšně složil přijímací zkoušky na Janáčkovou konzervatoř, kde se umístil jako první v oboru hra na varhany. Od roku 2015, kdy založil svoji společnost, se věnuje opravám a výrobě píšťalových varhan, a poloprofesionálně hře na varhany. Doposud se podílel na varhanářských pracech na Slovensku, v České republice, Rakousku a Německu. „Štúdium na SUŠV Krnov človeku ukáže, ako môže fungovať malá škola ako veľká rodina a s vďakou za jej reprezentáciu sa s ňou rozlúči, avšak nikdy nezabudne."

Základní informace o studiu

Studijní obory:

82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan
82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástoje
82-41-M/11 Design interiérů – zaměřeno na zařizování a vybavování interiérů

Délka a forma studia:
Čtyřleté denní studium ukončené teoretickou a praktickou maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady studenta:
Ke studiu na varhanářské škole se přijímají žáci s ukončeným základním vzděláním, tj. 9. třídou ZŠ. U uchazečů předpokládáme zájem o obor.

Přijímací řízení :
Přihlášku ke studiu posílá žák na adresu školy. Talentové zkoušky a přijímací řízení v jednom termínu. Preferujeme zájem o obor.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

Školné činí 1000,- Kč (12000,- za školní rok).

Možnost získání prospěchového stipendia.

Uplatnění absolventů:
Uměleckořemeslná stavba varhan
Naši absolventi najdou uplatnění při výrobě, opravách, údržbě a rekonstrukcích píšťalových varhan, činnostech zaměřených na tvorbu návrhů a dokumentací ke stavbě varhan, praktických činnostech umělecko-řemeslného varhanářského nástrojářství a mohou pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ. Dále získají odborné a praktické zkušenosti pro stavbu a opravy i ostatních hudebních nástrojů.

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje
Zaměření na výrobu, opravy a rekonstrukce kytar a dále získají praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů. Uplatnění při prodeji, stavbě a opravách hudebních nástrojů.

Design interiérů – konstrukce a tvorba nábytku
Získání odborných dovedností v práci se dřevem (teorie i praxe), tvorba technické dokumentace zaměřené na výrobu a navrhování interiéru. Možnost pokračování na VOŠ a VŠ příbuzných oborů. Možnost uplatnění u firem: truhlářství, výroba oken, nábytku a dřevěných staveb.

Absolventi školy se po ukončení studia zapojují do praktického života nebo pokračují v dalším vzdělávání na VŠ, VOŠ (např. FF Ostravské Univerzity – Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči, Univerzita Palackého v Olomouci – Muzikologie, Slezská univerzita v Opavě – Muzeologie, VOŠ uměleckoprůmyslová Písek – Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, konzervatoře, ale i sociologie, ekologie).

Koníčkem většiny našich studentů je hra na hudební nástroj a v hudebním sále mají možnost cvičit hru na klavír i harmonium. Škola také každoročně pořádá pro veřejnost adventní koncert v koncertní síni Sv. Ducha.

Ubytování pro studenty
Studenti jsou ubytováni v soukromí (privátní ubytování) nebo v domově mládeže ostatních středních škol. Obědy v polední přestávce jsou zajištěny nedaleko ve školní jídelně Střední školy dopravy a cestovního ruchu.

Nabídka dalšího vzdělání
Škola nabízí přípravu na maturitu z jednoho předmětu (Dějiny umění a varhanářství, Stavba varhan) formou externích konzultací. Zájemci se stále mohou přihlásit pro stávající školní rok na ředitelství školy.

Wifi připojení
Škola poskytuje svým studentům bezdrátové připojení k internetu, které mohou žáci bezplatně využívat.

Design

Ukázka prací našich studentů oboru Design interiérů

Výroba strunných nástrojů

Ukázka strunných nástrojů vyrobených našimi žáky

Historie školy

Výroba varhan

Ukázka prací našich studentů oboru Uměleckořemeslná výroba varhan

Výroba strunných nástrojů

Ukázka strunných nástrojů vyrobených našimi žáky

Výroba varhan

Ukázka prací našich studentů oboru Uměleckořemeslná výroba varhan

Historie školy

Design

Ukázka prací našich studentů oboru Design interiérů

Historie

Střední umělecká škola o. p. s. Je jednou z nejmenších středních škol v ČR. Byla založena v roce 1992 jako Soukromá střední škola a jejím zakladatelem byla firma Rieger-Kloss Varhany s. r. o. Krnov. Musela si za dobu své existence postupně vybudovat místo, prošla několika změnami, co se týká názvu i osnov výuky.

První maturitní zkoušku vykonávali žáci na naší škole v roce 1994, v tomto roce vznikla i nová tradice adventních koncertů, která přetrvává doposud. V průběhu roku 1997 se stala právnicky samostatnou soukromou obecně prospěšnou společností.

Od školního roku 2002/2003 má škola povolenou kapacitu 30 žáků, což umožňuje individuální přístup k žákům. V tomto školním roce je mezi absolventy i první dívka.

Ve školním roce 2005/2006 škola uspěla se žádostí o grant z EST OPRLZ na MŠMT s projektem „Cvičný stavebnicový systém varhan a intonačního stolu“. Od tohoto roku se žákům udělují prospěchová stipendia.

Původně se na škole vyučoval pouze obor Uměleckořemeslná stavba varhan. Od školního roku 2008/2009 byly otevřeny nové studijní obory: Uměleckořemeslná stavba strunných hudebních nástrojů a Design interiéru.

Ve školním roce 2011/2012 navazuje škola spolupráci s německým Zittau v rámci grantu Cíl 3 Sasko: Zachování varhanní hudby pro budoucí generace. Ve školním roce 2016/2017 byla vybudována v suterénních místnostech školy malá místnost pro hru ping-pong.

Nyní má akreditaci MŠMT pro výuku oborů Uměleckořemeslná stavba varhan, Uměleckořemeslná stavba strunných hudebních nástrojů, Design interiéru. Obory jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou, základem výuky je vedle teorie také zvládnutí manuálních činností.

Kontaktní formulář

    Testovací nadpis