fbpx
Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je Střední umělecká škola varhanářská, o.p.s., IČ: 25372076, se sídlem Revoluční 973/54, 794 01 Krnov – Pod Bezručových vrchem, vedené u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka O 14, e-mail: varhany.skola@post.cz, škola@susv.cz, tel. +420 775 039 511 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem kontaktování Vaší osoby Společností.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem, ve spolupráci se správcem webové prezentace a poskytovatelem hostingových služeb.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu 1 roku, nebo do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Pověřencem pro zpracování osobních údajů je pan PaedDr. Otto Rechberg, tel. 724 228 582, e-mail: rechberg@seznam.cz, se kterým škola spolupracuje na základě nařízení GDPR. Pan Rechberg je k zastižení po domluvě ve Střední umělecké škole varhanářské o.p.s

Pojmy vztahující se  k problematice osobních údajů jsou definovány identicky s nařízením GDPR.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.