fbpx
Výroba strunných nástrojů
Nauč se a osvoj si tradicemi prověřené techniky stavby strunných nástrojů. Akustické i elektrické kytary, baskytary, ukulele, mandolíny ... na co si vzpomeneš!
Design při zařizování a vybavování interiérů
Vdechni obytnému prostoru život ve formě svěžího, nadčasového a zajímavého designu! Vytvoř nový výrobek, doplněk, repasuj ...
Umělecká výroba varhan
Výroba varhan je opravdovým uměním, založeným na dlouholeté tradici, s využitím moderních a inovativních technologií
Přijď studovat k nám
... a pokračuj v tradici, kterou je Krnov znám po celém světě!

Naše Vize

Cílem školy je vychovávat z žáků osobnosti s kladným vztahem k tradicím a uměleckým hodnotám, osobnosti sebevědomé, pracující se zájmem a nadšením, osobnosti s všeobecným i odborným vzděláním.

 


 

Varhanářská škola je součástí mého života. Mám v živé paměti všechny, kteří prošli výrobou rohových spojů tzv. cinků a jejich protesty „proč musíme pořád dokola vyrábět spoje, já už nechci, nemá to cenu, já to nenávidím…“ Tyto nesnáze časem odezní a náhle se zrodí první výrobky. Ukulele, kytara, varhany, skříňka, křeslo a neopakovatelný pocit hrdosti nad vykonaným dílem.
Nejkrásnější pocit je, když žáci nechtějí opustit prostory dílenského vyučování a i po upozornění na konec vyučování pracují dále na svém výtvoru. Nejhorší pocit naopak je, když se po předání maturitního vysvědčení musíme rozloučit a já vím, že některé už neuvidím.

Jiří Holinka

 

Jsem přesvědčen, že člověk nemusí v životě vykonat veliké věci, nemusí po sobě zanechat úžasné a velkolepé dílo, ale bohatě stačí, když na sklonku svého života může sám sobě říci, že je se svým životem spokojen. Sám ví, že lidem pomáhal, nijak jim neškodil a dokázal vlastníma rukama vytvořit něco, co lidem prospělo a co ho přežije…

Jaromír Zátorský – z písemné maturitní práce 2002

 

… milujte hudbu, hýčkejte hudbu a ona se nám za to bohatě odmění. Takovou odměnu, jakou nám dá hudba, nám nedá nikdo na světě. Je to báječné, že se hudba z lidských srdcí nevytratila a že lidé pro ni mají pochopení. Miluji hudbu a děkuji za všechny dary, kterými mne obdarovala. Děkuji jí za vše. Já budu hudbou rozdávat radost až do konce svého života. Hudba mi pomohla poznat sebe samého a já ji neopustím.

Daniel Smejkal – z písemné maturitní práce 1998

 

V nádherném prostředí lesů vyroste strom. Není to jen obyčejné dřevo, ale je to něco, co v sobě ukrývá velikou sílu. Každé varhany jsou jiné a člověk jim při jejich stavbě vdechne duši. Při poslechu jejich tónů se to člověku vrátí dvojnásobně, je jejich nádhernými tóny maximálně okouzlen a duševně uspokojen. Proto mám varhany rád a chtěl bych je ve svém životě často poslouchat, protože jejich tvůrce v nich zanechal kus své lásky. A jeho varhany, které s láskou vyrobil, rozdávají radost jiným.

Lukáš Cvešper – z písemné maturitní práce 2002

Říkají o nás

Natálie M.
Čím déle jsem na škole byla, tím víc mě obor Design interiéru bavil. Vždy jsem milovala výtvarnou výchovu a pak se k tomu přidaly i dějiny umění. V praktických činnostech jsem se naučila spoustu věcí, které využívám i v každodenním životě. Jelikož je škola celkem malá, panuje tu velmi přátelská atmosféra. Momentálně pracuji v obchodě jako asistent prodeje a design mám pouze jako koníček ve volných chvílích, ale jednou bych se chtěla designu věnovat naplno.
Karel Z.
Studium na varhanářské škole pro mě bylo uvedením do světa nejen varhan, ale i kytar a práce se dřevem všeobecně. Kdyby v době, kdy jsem na školu nastupoval, byl otevřen obor výroby kytar, určitě bych jej zvolil. Ale i přesto, že mě původně varhany tolik nezajímaly, na škole jsem k nim získal vztah a to nejen jako ke královskému nástroji, ale i k varhanní hudbě. Díky přístupu učitelů na varhanářské škole jsem k tomuto řemeslu získal ještě silnější vztah. Za to varhanářské škole moc děkuji!
Stanislav S.
Na svá studia v Krnově vzpomínám s velkou oblibou. Byla to léta dozrávání, zábavy, ale i poctivé přípravy do školy, která je svým zaměřením natolik unikátní, že poctivý přístup potřebuje. Tento přístup oplácela škola a její pedagogové jak svými bohatými znalostmi, tak i krásnými, lidskými vztahy. Škola mě vybavila mnoha znalostmi, které aplikuji dnes a denně, neboť se mimo jiné tomuto řemeslu aktivně věnuji. Spousta získaných vědomostí varhanářské řemeslo přesahuje.
Filip H.
Úspěšně složil přijímací zkoušky na Janáčkovou konzervatoř, kde se umístil jako první v oboru hra na varhany. Od roku 2015, kdy založil svoji společnost, se věnuje opravám a výrobě píšťalových varhan, a poloprofesionálně hře na varhany. Doposud se podílel na varhanářských pracech na Slovensku, v České republice, Rakousku a Německu. „Štúdium na SUŠV Krnov človeku ukáže, ako môže fungovať malá škola ako veľká rodina a s vďakou za jej reprezentáciu sa s ňou rozlúči, avšak nikdy nezabudne."

Z historie školy

Střední umělecká škola o. p. s. Je jednou z nejmenších středních škol v ČR. Byla založena v roce 1992 jako Soukromá střední škola a jejím zakladatelem byla firma Rieger-Kloss Varhany s. r. o. Krnov. Musela si za dobu své existence postupně vybudovat místo, prošla několika změnami, co se týká názvu i osnov výuky.

První maturitní zkoušku vykonávali žáci na naší škole v roce 1994, v tomto roce vznikla i nová tradice adventních koncertů, která přetrvává doposud. V průběhu roku 1997 se stala právnicky samostatnou soukromou obecně prospěšnou společností.

Od školního roku 2002/2003 má škola povolenou kapacitu 30 žáků, což umožňuje individuální přístup k žákům. V tomto školním roce je mezi absolventy i první dívka.

Ve školním roce 2005/2006 škola uspěla se žádostí o grant z EST OPRLZ na MŠMT s projektem „Cvičný stavebnicový systém varhan a intonačního stolu“. Od tohoto roku se žákům udělují prospěchová stipendia.

Původně se na škole vyučoval pouze obor Uměleckořemeslná stavba varhan. Od školního roku 2008/2009 byly otevřeny nové studijní obory: Uměleckořemeslná stavba strunných hudebních nástrojů a Design interiéru.

Ve školním roce 2011/2012 navazuje škola spolupráci s německým Zittau v rámci grantu Cíl 3 Sasko: Zachování varhanní hudby pro budoucí generace. Ve školním roce 2016/2017 byla vybudována v suterénních místnostech školy malá místnost pro hru ping-pong.

Nyní má akreditaci MŠMT pro výuku oborů Uměleckořemeslná stavba varhan, Uměleckořemeslná stavba strunných hudebních nástrojů, Design interiéru. Obory jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou, základem výuky je vedle teorie také zvládnutí manuálních činností.