fbpx
Maturita 2021

Maturitní zkoušky 2021

Všichni žáci 4. ročníku mají podánu přihlášku k maturitní zkoušce a učinili tak první krok k významnému životnímu milníku.

Celý učitelský sbor je připraven všem žákům napomoci k úspěšnému splnění všech dílčích úkolů pro úspěšné ukončení studia na naší škole.